+380 66 680 5823 +38 050 422 25 38
Ми в соціальних мережах
Адреса

м. Київ, Нижній вал, 35

Мандала

Мандала

Зміст

Мандала, як вона є чи що між модними мереживами

Хочу трохи зовсім розкрити глибину символу, який зараз для багатьох що не є «mast have» у просвітленні – про мандал. Насправді це не просто гурток із хитромудрими лініями, все набагато складніше і сильніше, так! і поєднання кольорів теж має значення.

Тож тепер додам сухих визначень. Мандала, ще називають мандара (переклад із санскриту – диск чи коло) - це концентрична діаграма, що складається із складних візерунків та різних іконографічних зображень. Мандала у буддизмі одна із найважливіших сакральних символів, що відбивають геометричну схему структури Всесвіту з ієрархічним розташуванням у ній буддійських «божеств».

Відомий езотерик, релігієзнавець та етнограф Мірча Еліаде розглядає у своїх роботах (тут просто рекомендую до прочитання «Історія віри та релігійних ідей» у книзі кілька частин та всі дуже інформативні) мандалу як цілісний образ світу. Тепер докладніше, основна фігура мандали - це коло, вписане в квадрат, іноді розділене на чотири трикутники, орієнтоване на всі боки світла і розфарбоване у відповідні кольори: схід - білий, північ -зелений, жовтий відповідає півдню, червоний - заходу, а центр - блакитний хоча можливі й інші варіанти. Кольори використані не просто так, вони відповідають п'яти елементам людської особистості та п'яти буддам Ваджраяни, а саме: Вайрочане – «Блискучий», Акшобх'є – «Непохитний», Ратнасамбхаве – «Матка діаманта», Амітабхе – «Світ Безкінечний» розуміння».Якщо продовжити про геометричну складову мандали, то проглядається цікавий момент, посередині кожної зі сторін квадрата знаходяться Т-подібні, свого роду, ворота. І в сам квадрат зазвичай вписаний лотос з вісьмома пелюстками, в центрі якого зображується предмет шанування - це може бути божество, символ або атрибут. Кольори в які пофарбований фон мандали: вогненно-червоний, смарагдовий, ніжно-теракотовий або перламутрово-білий. На ньому можуть бути зображені безтурботні божества в медитативних позах і страхітливі боги, що вивергають полум'я та дим. По краях кола - квіткові візерунки, небесні палаци та фортеці, багаторукі божества, небесні багаття та клуби диму, насправді все, що зображено у мандалі та з'єднане у цілісний символ має значення.

Як графема (пояснюю: графема від грецького «пишу» – мінімальна одиниця писемного мовлення, відповідна фонемі (її варіанта або послідовності фонем) в усному мовленні, іншими словами, можна сказати, що це складовий знак або ієрогліф), така як сивол викликає певні ментальні стану, що сприяють досягненню стану споглядання та концентрації, мандала є певним ментальним образом.

Вона містить діаграму священного вчення, в якій є як несвідома символіка впорядкування певного енергетичного простору з метою його прикраси або використання, так і магічне прагнення до вищого об'єднання. Якщо торкнутися теми традиції, то можу сказати, що мандала як синтез традиційної структури та вільної інтерпретації, служить ритуальним об'єктом просування до внутрішнього центру (тут ідея внутрішнього центру людини), і пов'язана з ідеєю цього самого центру. Споглядаючи мандалу, адепт досягає найвищих рівнів інтеграції і осягає єдність макро- та мікрокосмосу. Мандала – це символ повернення душі до свого «ядра». У цьому контексті докладніше про структуру мандали, її зовнішнє коло символізує стіну «вогню» та метафізичного знання, яке спалює незнання. Наступний за ним діамантове коло відображає стан просвітлення або набуття незмінного знання. Божества, зображені навпроти кожної так званої брами (дивіться вище, яка брама), уособлюють несвідоме і перешкоджають збагненню, що говорить про те, що ніякі знання не даються легко і просто. Наступний рівень представлений поясом із пелюсток лотоса – це символ «духовного відродження». Центр мандали є точкою акумулювання енергії, своєрідною космічною зоною, де відбувається остаточна духовна інтеграція.

А тепер цікаве про світове колесо та трохи числової інтерпретації, а також математичної відповідності. Мандала за своєю формою завжди збігається з колесом світу або магічною Золотою квіткою (Sundrop Flower). Це відповідає фігурам, укладеним у коло мандали, таким, як річне коло, зодіакальне коло та циферблат. Також, мандала означає десять розділів Вед. Найбільш складні та інспіруючі її форми розроблені в Тибеті та Індії. Зіставлення кола, трикутника та квадрата (вони виступають еквівалентами чисел 1 та 10, 3, 4 та 7) відіграє фундаментальну роль у класичних та автентичних мандалах. Також існують мандали, рівновага в яких забезпечується не фігурами, а впорядкованими в геометричній перервності числами: чотири точки, потім п'ять, потім три, а потім елементами або кольорами, ототожненими із заданими точками (щоб ви розуміли – це не малюнок у стилі дотворку для красивої татуювання). У всіх мандалах, у яких переважним елементом є числа, цифрова символіка може встановити її значення. Наприклад, боротьба між числами 3 і 4 представляє боротьбу між центральними елементами духу (специфічне системне повторення 3) і периферичними складовими, тобто способом зовнішньої впорядкованості (специфічне системне повторення 4), а зовнішнє коло виконує функцію, що об'єднує. Тобто інтерпретація будується на тому, щоб вищі елементи були ближчими до кола.

Сам ритуал створення справжньої мандали психологічно та духовно аналогічний походженню через лабіринт. При цьому у мандалі фіксується психічний стан її творця та індивідуальне вираження її традиційної ідеї. Я не можу відзначити одну з найпоширеніших мандал, яка в умілих руках Практика є інструментом для досягнення певних станів – це Шрі – Янтра. Вона складається навколо центральної метафічної точки, що випускає промені початкової енергії, яка не проявляється, але фокусується. Коло - модель дев'яти трикутників служить образом трансцендентних світів, чотири з яких мають вершину, спрямовану вгору, і п'ять - вниз. Проміжний або тонкий світ позначається за допомогою потрійного ореолу, що оточує трикутники. Трилінійне зубчасте коло означає орієнтацію у просторі і показує, що духовний світ існує всередині матеріального. У практиці індуїстського тантризму такою мандалою називається ритуальне коло посвячених, в якому відбувається закрите таємне Паньчамакари (з санскриту «panka-makara» – «п'ять літер «М» – ритуал дуже специфічний як на мене, не дивлячись на всю його скороченість. Якщо коротко, то він є груповою трапезою, що завершується груповим статевим актом).

Як підсумок, я хочу відзначити, що мандала не просто малюнок і данина модному символізму, а принцип мандали закладений в основі багатьох форм давньоіндійського мистецтва. За системою мандали, з характерним нею рівновагою елементів, геометричними формами і значною кількістю складових частин, будується схема храмового комплексу, будь-якого вівтаря і навіть плану міста. Така храмова структура лежить в основі будь-якого проекту не просто так, її головною метою є створення «монументального способу життя і створення моделі світу», зручною для вираження вищого порядку та доступною підготовленому неофіту, якщо він збагнув це у своїй душі. Мандала є ідеалізованою магічною «картою космосу» її практичне і громотне застосування є невід'ємною частиною в ритуалах, які доступні вузькому колу Практиків (поширені в Японії, Монголії, а також Тибеті).

Монументальна основа - основа всього і раніше серця Шукача та Практика.

З повагою до людей Сили

@magical_artifacts